secse-project.eu

Информация за проекта secse-project.eu

secse-project.eu

Както на много вече е ясно подготовката и кандидатстването, по който и да било проект, в който се отпускат голяма сума субсидии от ЕС не е шега работа и дори питалите са на ясно, че много пъти само един миг невнимание или лек пропуск, може да доведе до отказ. За да не се стига до тези абсцеси е добре всеки кандидат за евро проект да направи няколко основни стъпки около подготовката. Справки и информация кое, как и къде да подготвите може да намерите на много места, но най-конкретна, изчерпателна и пълна информация се дава само и единствено в институциите пряко свързани с проекти от ЕС. Така например за различните програми може ад се информирате в Дирекция Земеделие и гори; в Дирекция по Заетостта и други институции пряко свързани с конкретната област и дейност. Като цяло цикъла около подготовката на даден проект за финансиране, без значение по коя Мярка е, може…
Все повече станаха проектите, които биват финансирани от Европейският съюз и все по-масов става интереса на българите към различни от тях. По-конкретно в тази тема ще се спрем на проекта за селски туризъм и защо трябва да се насочваме именно към него. Неговите цели и задачи, както и реализация на Проект Селски туризъм, никак не са за пренебрегване от българите. Съществуват няколко основни акцента, върху, които трябва да се обърне по-специално внимание и те са: Като главна причина да се насочим именно към Проект Селски туризъм е доброто финансиране от страна на програми за подпомагане и безвъзмездна възможност за реализация; Мярка 311 и 312 е водеща към момента от финансираните европроекти; Страната ни България е смятана за главна и изключително благоприятна, за да бъде оправдано насочването ан голяма част от евросубсидиите за селски туризъм именно към нея. Секторът е развит и позволява на предприемчиви хора да стартират, чрез инвестиране, а…
Тук ще ви запознаем накратко в няколко статии за проекта secse-project.eu. Очаквайте този месец да се публикува информация.